Simba – nový druhý na druhý pokus našel kocourek Simba, a to 13.1.2023.