Patricie – holčička odjela 20.8.2023 až do Bratislavy, kde bude šťastným jedináčkem.